Werk aan de weg:

Prins Willem-Alexanderbrug

Prins Willem-Alexanderbrug

Van vrijdag 18 november tot zondag 4 december 2022 wordt gewerkt aan de Prins Willem-Alexanderbrug. Hierdoor zal het verkeer worden omgeleid. Houd rekening met extra reistijd.

Prins Willem-Alexanderbrug

In de periode van vrijdag 18 november tot zondag 4 december 2022 wordt gewerkt aan de Prins Willem-Alexanderbrug. Hierdoor zal het verkeer worden omgeleid. De werkzaamheden worden uitgevoerd op twee locaties aan de brug. Dit wordt tegelijkertijd gedaan, zodat de hinder wordt geminimaliseerd. Aan de zuidzijde bij de waterovergang voert ingenieur- en adviesbureau Antea Group inspectiewerkzaamheden uit. Aan de noordzijde vervangt aannemersbedrijf Mobilis een goot. Op drie locaties op de brug wordt het wegdek vernieuwd.

21 tot en met 25 november 2022 Parallelbanen wisselend gestremd Op de doordeweekse dagen worden de parallelbanen om beurten afgesloten voor inspectiewerkzaamheden. Op maandagmiddag 21 november, dinsdag 22 november en vrijdag 25 november is de parallelbaan aan de westkant afgesloten, dus van Echteld richting Beneden-Leeuwen. Op maandagochtend 21 november, woensdag 23 november en donderdag 24 november is de parallelbaan aan de oostkant afgesloten, dus van Beneden-Leeuwen richting Echteld. Het langzaam verkeer, zoals tractoren, zal via de rijbaan worden geleid. Daarom zal de maximale snelheid op de rijbaan verlaagd worden naar 50 km/uur. Fietsers en wandelaars kunnen gebruik maken van de parallelbaan aan de andere zijde.
28 tot en met 29/30 november 2022 Parallelbanen wisselend gestremd De afgelopen dagen blijkt dat de doordeweekse werkzaamheden met de laagwerker op de parallelbanen langer gaan duren dan gehoopt. Dat betekent dat Antea Group ook 28 en 29 november en misschien ook 30 november met de laagwerker bezig gaat op de parallelbanen.  De parallelbanen zullen daarom op 28 en 29 november en misschien ook 30 november afwisselend afgesloten zijn voor langzaam verkeer. De stremming is als volgt: 28 november: afzetting parallelrijbaan west, 29 november: afzetting parallelrijbaan oost, eventueel 30 november: parallelrijbaan oost. De omleiding is hetzelfde als nu: langzaam verkeer via de hoofdrijbaan en fietsen en voetgangers via de parallelbaan aan de andere kant. 
25 tot en met 27 november 2022 N323 Beneden-Leeuwen > Echteld dicht In het weekend van 25- 27 november wordt er gewerkt in de rijrichting van Beneden-Leeuwen naar Echteld, richting het noorden. Dat betekent dat in die richting de hoofdrijbaan wederom afgesloten wordt vanaf vrijdag 21.00 uur. Uiterlijk maandag 05.30 uur is deze weer open. Tijdens de afsluiting wordt het verkeer omgeleid. De omleidingsroutes worden met bebording langs de wegen aangegeven. De parallelbanen zijn open voor langzaam verkeer. Ook de OV-bussen en hulpdiensten mogen over de parallelbanen. Het overige verkeer wordt via andere wegen omgeleid. De op- en afrit van de A15 blijft open.
28 november tot 4 december 2022 Mogelijke stremming bij uitloop In de week van 28 november worden ook inspecties aan de brug uitgevoerd. Het is mogelijk dat in het weekend van 3 en 4 december werk uitgevoerd wordt dat in de vorige weken niet is gelukt. Hiervoor wordt misschien tijdelijk de weg afgesloten zoals in de voorafgaande weken.

Actueel

Het werkt