Avond- en nachtafsluitingen A12 tussen Velperbroek en de Duitse grens

Terug
9 Aug 25 Aug

Werkzaamheden en afsluitingen

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het herstel en vervangen van asfalt en het aanbrengen van markering op het vernieuwde wegdek. Rijkswaterstaat sluit de weg volledig af in verband met de hoeveelheid werkzaamheden en vanwege de veiligheid.

Om hinder voor de weggebruiker te beperken wordt gewerkt in de avonden en nachten. De werkzaamheden verlopen in 4 fases, waarbij achtereenvolgens Velperbroek-Zevenaar, Zevenaar-Velperbroek, Zevenaar-Duitse grens en Duitse grens-Zevenaar worden aangepakt.

Sommige afsluitingen duren langer dan andere, omdat het wegdek niet op alle plekken evenveel herstel nodig heeft. Zo kan de afsluiting van de ene weghelft twee dagen duren en de andere meer dan vijf.

Dagen en tijdstippen per fase

Velperbroek – afrit Zevenaar

  • Maandag 21 t/m donderdag 24 augustus, dagelijks van 21.00 tot 05.00 uur; 
  • Vrijdag 25 augustus van 21.00 tot 07.00 uur;
  • Maandag 28 augustus van 21.00 tot 05.00 uur.

Oprit Zevenaar – Velperbroek

  • Dinsdag 29 t/m donderdag 31 augustus, dagelijks van 21.00 tot 05.00 uur.

Oprit Zevenaar – Duitse grens  

  • Maandag 4 en dinsdag 5 september, dagelijks van 21.00 tot 05.00 uur. 

Duitse grens – afrit Zevenaar  

  • Woensdag 6 en donderdag 7 september, dagelijks van 21.00 tot 05.00 uur;
  • Vrijdag 8 september van 21.00 tot 07.00 uur;
  • Maandag 11 t/m woensdag 13 september, dagelijks van 21.00 tot 05.00 uur.

Afsluiting verzorgingsplaatsen

Op het traject tussen Velperbroek en de Duitse grens liggen 4 verzorgingsplaatsen, waar weggebruikers kunnen parkeren om te rusten. Tijdens de afsluitingen zijn ook de verzorgingsplaatsen afgesloten. Dit betekent dat weggebruikers tot de aanvang van werkzaamheden (21.00 uur) de verzorgingsplaats op en af kunnen. Weggebruikers die na 21.00 uur nog op de verzorgingsplaats staan, kunnen de verzorgingsplaats pas verlaten na afloop van de werkzaamheden (05.00 of 07.00 uur). Dit is op borden boven en langs de weg aangegeven.

Omleidingsroutes

Borden langs en boven de weg geven omleidingsroutes aan.  Per afsluiting gelden verschillende omleidingsroutes die hieronder zijn gespecificeerd:

Velperbroek – afrit Zevenaar: 21-28 augustus
Verkeer wordt omgeleid via de A348, N317 , N338 , N336, N813, N335, E35, N810 en lokale en regionale wegen.

Oprit Zevenaar – Velperbroek: 29 augustus – 31 augustus
Verkeer wordt omgeleid via de N813, N336, N338, N317 en lokale en regionale wegen.

Oprit Zevenaar – Duitse grens: 4-5 september
Verkeer wordt omgeleid via de N336, N812, N813, N335, N316 en lokale en regionale wegen.

Duitse grens – afrit Zevenaar: 6-13 september
Verkeer wordt omgeleid via de A12, N812, N336 of vanaf de A18 via lokale en regionale wegen en de N336.

Onderhoudswerkzaamheden

De snel- en autowegen in Nederland zijn van goede kwaliteit. Om dit zo te houden voert Rijkswaterstaat regelmatig beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit. Zo kunnen mensen en goederen ook in de toekomst vlot en veilig hun bestemming bereiken. Rijkswaterstaat voert in september meer werkzaamheden uit op de A12. Kijk hiervoor op www.rijkswaterstaat.nl/onderhoudwegenoost-nederland.